Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2010

At the Zoo

I spåren av Simon & Garfunkel tog vi lördagen i besittning och ett besök på Prags Zoo stod på planeringen.

Resten av staden var upptagen av spektaklet som kallades för Halvmaraton så det var inte alls trångt eller mycket människor, det hotande regnet kan även det ha bidragit.

Zoo:t är stort och det krävs nästan en heldag för att se allt, från pingviner, lejon, giraffer, flodhästar(?) och gamla tanter väntade jag mig nästan ett rymningsförsök i bästa Madagaskar stil. Djuren var ungefär lika roliga som de på Beijings Zoo och låg mest och sov… Det var kanske lika bra att jag flirtade mig in på studentbiljett så jag fick värde för alla mina pengar jag betalade i inträde.

Following the tracks of Simon & Garfunkel the saturday was spent at the Prague Zoo.

The rest of the city was busy with some spectacle they called Half Marathon which left the Zoo as good as unpopulated and people-free, the threatening rain could also have something to do with it…

The Zoo is giant and a full day is almost needed to see all the animals, from penguins, lions, giraffes, polar bears and old ladies – I was almost expecting a breakout in the spirit of Madagascar. The animals were almost as fun as those at the Beijing Zoo – Not at all – they spent most of the time just lying around and sleeping… It might have been as good that I flirted my way inside with a student ticket…

Annonser

Read Full Post »

17 degrees Celsius, clear sky and shining sun. How are you doin’?

17 grader varmt, klarblå himmel och skinande sol. Hur mår du?

The orange house to the left is the bar I pass every day on my way to and from work… Every day it gets more and more inviting.

Det orangea huset till vänster är baren jag passerar varje dag på min väl till och från jobbet. Varje dag blir det lite svårare att stå emot den…

Read Full Post »

Det har gått sju dagar, sju dagar sedan snön försvann och våren kom. För sju dagar sedan var vi varmt klädda, skyddade från den vinande vinterstormen bakom vindtäta plagg och skidglasögon mötte vi de snöklädda bergssidorna med mod och leende på läpparna.

I fyra dagar och nätter snöade det, var morgon vaknade vi med förhoppningar om strålande sol och blå himmel. Allt vi fick var bergets snöklädda sidor som sträckte sig upp och förbi det gråa molntäcke som låg likt ett lock över Obertauern.

Med sol i sinnet och värme i blick, tände vi vår brasa för gemensam frukost med gröt och många skratt. Blandade i erfarenhet och med olika respekt för fart var vi ett glatt gäng som klarade oss nästan helskinnade genom äventyret. Inte helt oskadade, men med blodad tand ser vi fram mot nästa gång!

It has been seven days, seven days since the snow disappeared and the spring came. Seven days ago we were dressed for the northern wind, with warm layers of clothing and ski goggles we stood up against the snow clad mountain side with bravery and a smile on our lips.

It snowed for four days and nights, each morning we awoke with the rising sun and with hopes of a day with a blue sky we could only hint above the grey clouds that filled the sky. The mountain stood tall reaching to and past the grey sky, its sides were clad in untouched powder snow, lying there all innocent just waiting to be reaped and sliced by the steel-edges of the skis and boards.

With sun in our thoughts and heat in our eyes, each morning we lit the fire for a breakfast together with porridge and many a laugh. Divided in experience and respect for speed we were a happy gang surviving the adventure not unhurt but a little bit bloodied and definitely looking forward to next time!

Read Full Post »

Det var kallt, snöigt, stormvindar blåste och sikten var dålig. Vi hade inte mer än en timme av solsken på fyra dagar. Ändå åkte vi ner för vindpinade pister med ett stort leende på läpparna och under glädjetjut, att varje morgon vakna till ett nysnöat berg med orörda bergssidor, pister fulla av nyfallen snö och inte en människa eller turist före oss i backen. Life was good.

It was cold, snowy, the storm winds were blowing and we could not see more than a few meters ahead. We had not seen the sun for more than one hour in four days. Still we skied with a wide grin on our face and our screams of joy echoed among the mountaintops. Each morning we were waking up to a powdery mountain, filled with the new snow that fell during the night leaving the mountainsides untouched, the slopes filled with the white gold and not one man, woman or tourist had gone before us down the snowy slopes. Life was good.

Read Full Post »

Jag behöver tid för att samla mina intryck av fyra dagars fantastisk åkning i Obertauern.

Därför bjuder jag på snölejon och kaniner så länge;

I need time to gather my impressions of four days amazing skiing in Obertauern.

That’s why I give you snow lions and bunnies for the time being;

Att tala om ett riktigt modelejon som har på skidglasögonen även när backen är stängd.

Talking about a real fashion lion wearing the goggles even after the slope is closed.

När i Österrike…

When in Austria…

Sa jag att det var mycket snö? Varje dag?!  🙂

Did I mention we had lots of snow? Every day?!  🙂

Read Full Post »

Från Prag, via slingriga småvägar genom det tjeckiska landskapet förbi hus av glas och hus av trä färdades vi. En resa som skulle ta sex timmar tog närmare nio innan vi anlänt till ett snöigt och mörkt Obertauern. Trots att vi hade GPS och kartor …

From Prague, on the small and slippery roads the czech countryside passed us by in a blur. We passed houses of glass and houses of tree. A trip that should have taken six hours took us nine until we arrived in a snowy, slippery and dark Obertauern. Even though we had both GPS and maps…

Vi hade det bra, vi bak i bilen och fick ej vara med om någon krock – Fast det var nära en gång. På en våt och slingrig tjeckisk väg i nattmörkret, över ett krön, mötte vi en bil som fick för sig att göra en 180 över på vår sida och ner i diket. Jag kan meddela att allt gick bra – vi klarade oss med hjärtat i halsgropen.

We had a good time, the cool kids in the back and did not experience any crash – once it was close though. On a wet and slippery czech road in the dark of night, on top of a hill we met a car who all of a sudden decided to do a 180 crossing over to our side and down in the forest. It all went well – we survived unharmed.

Bilen vi hyrde var en minibuss för åtta personer och åtta personer var vi – sju av oss satt i allsmäktig tystnad när vår chaufför sakta förde oss upp för slingriga, snöiga vägar med berget på ena sidan och stupet på den andra från Untertauern till Obertauern. En rysk hyrd minibuss med snökedjor som extra tillval till sommardäcken gjorde resan till något extra – som vi sa på våra tshirts – vi gör våra egna stunts.

A minivan for eight, and eight we were – seven of us sitting in divine silence as our chauffeur slowly and safely drove us uphill on the small, slippery and snowy road to Obertauern. With the mountain on one side and the cliffs on the other. We had snow chains as extra addition to our summer tires and it added to the excitement of the trip – as our tshirts said – we do our own stunts.

En kulen natt när vi skulle från vår stuga till Monkey Hut och Tanz Haus tog vi fyra ungdomar bilen och skulle ge oss iväg… Det var då vi insåg att en minibuss med sommardäck och snö inte är en bra idé. Vi satt fast i uppförsbacken i säkert en kvart och blev omkörda av F1 aspirerande taxichaufförer som kom i bredställ ned för backen eller i handbromssladd när de körde om vår stillastående buss. Vi tog vårt förnuft till fånga och vände bilen mot stugan för att putta in bilen från vägen då den inte ville svänga själv trots fullt rattutslag…

On a dark winter highway, with the wind in our hair and a cool smell of jäger rising up through the air. Up ahead in the distance we saw a shimmering light, our heads grew light as we approached Monkey Hut and Tanz Haus. We four youths took the car (Yes, of course we had a non-intoxicated designated driver) as the old people were sleeping. On our way up the hill we realized that a minivan and summer tires plus snow is a bad idea. We were stuck in the road close to a quarter being passed by F1 aspiring taxi drivers who took the hill down on two tires and passing us on the way up skidding past our car. Finally we caught up with our common sense and turned the car downhill pushing it the last bit as the wheels did not work properly when turning in snow.

Read Full Post »

I read it at another very good blog that a pictures says more than a thousand words. Since its fairly late, I have to work tomorrow and I still have some unpacking to do – for the time being – enjoy;

Jag läste det på en annan väldigt bra blogg att en bild säger mer än tusen ord. Nu när timmen är sen, jag ska jobba i morgon och det fortfarande är en del saker att packa upp. För en stund ;

The ”Break-A-Leg-Tour of 2010 got off to a white and wonderful Obertauern.

”Break-A-Leg-Tour 2010” fick en vit och alldeles fantastisk start.

Of course we did some skiing/boarding as well – those signs are really just to scare the beginners away as we all know.

Självklart åkte vi lite utför – skyltarna är bara till för att skrämma nybörjare ändå.

When in Austria;

När i Österrike:;

There will be more – much more. I will tell tales of snowy white skiharsl in powder dancing on the tables.

Det kommer mera – mycket mera. Jag kommer att berätta sagor om snövita ”snökaniners” puderdans på borden.

Read Full Post »

Older Posts »